Hiljaisen asennuksen avulla isompi organisaatio voi asentaa sovelluksen helposti lukuisille koneille.

  1. Luo kansio asennusta varten ja pura tähän kansioon seuraava paketti:
    Silent-Install paketti
    Paketin avulla voidaan kiertää UAC:n ilmoitukset.
  2. Kopioi asennuskansioon Mastercamin asennusmediasta kansion Mastercam\data\mastercam sisältö.
  3. Seuraava komento suorittaa hiljaisen asennuksen:
    msiexec /i Mastercam_Installer.msi TRANSFORMS=” Mastercam2017_Silent.mst,1035.mst” CNC_UNIT_TYPE=”M” CNC_SIM_TYPE=”N” /qn

CNC_UNIT_TYPE=”M” tarkoittaa metrijärjestelmää ja CNC_SIM_TYPE=”N” verkkopalikkaa. Jos käyttäjällä on oma yksittäinen lisenssi, vaihda tuhon H-kirjain.

 

Seuraavalla komennolla voit asentaa päivityspaketteja:

mastercam2017-Update1-patch.exe /s /v”/qn”

Vastaa