PTC-tilin luominen

  1. Ensin avataan PTC:n sivu www.ptc.com 2. Valitaan My Account oikeasta yläreunasta 3. Seuraavaksi luodaan uusi käyttäjätili valitsemalla New Account. 4. Nyt annetaan omat tiedot. Punaisella tähdellä merkatut ovat pakollisia. 5. Painetaan Create Account. 6. Uusi tili on luotu ja siitä saadaan ilmoitus 7. Uusi tili on luotu ja siitä saadaan ilmoitus. Jonkun ajan […]

Lue lisää

Verkkolisenssin palvelin tuntuu käynnistyvän, mutta työasemalla oleva Mathcad ei käynnisty, vaan ilmoittaa puuttuvasta lisenssistä.

Jos Flexnet-palvelimen kanssa on ongelmia, kannattaa tarkistaa seuraavia asioita. Flexnet-palvelimen konfigurointiohjelma on LMTOOLS. Sen saa käyntiin klikkaamalla  C:\Program Files\flexnet\bin\lmtools.bat. Start /Stop /Reread -välilehdellä voidaan sammuttaa ja käynnistää palvelin. Näin voidaan tarkistaa, että palvelin on todella lähtenyt käynttin. Server Status -välilehdellä voidaan painikkeella Perform Status Enquiry tarkistaa, että lisenssejä on käytettävissä. Server Diags -välilehdellä voidaan tarkistaa koska […]

Lue lisää

Mathcad ei käynnisty, vaan antaa Run Time Error -virheilmoituksen

Runtime error –virheilmoitus saattaa johtua siitä, ettei Mathcad ole oikein Windows-rekisterissä, asennus ei ole onnistunut tai Mathcadin vaatimia lisätuotteita ei ole asennettu. Ongelma voidaan ratkaista seuraavilla tavoilla: 1. Poista Mathcadin tilapäistiedostojen hakemisto Tämä saattaa olla korruptoitunut ja siten aiheuttaa muistiongelmia tai ohjelman kaatumisen: a) Sulje Mathcad. b) Poista alihakemisto “14” (tai Mathcadin versiosta riippuen (12 […]

Lue lisää

Windows XP SP2 estää Mathcadia ottamasta yhteyttä FlexNet-palvelimeen

Mitä tehdä, jos Windows XP SP2 estää Mathcadia ottamasta yhteyttä FlexNet-palvelimeen?   Valitse Käynnistä -Ohjauspaneeli- Windows palomuuri Valitse Poikkeukset -välilehti Klikkaa Lisää portti Nimi= Mathcad Port numero= 27000 Klikkaa OK ja poistu palomuurista (Mathcad oletusportti on ollut 27000, mutta versiolla 14 se on 7788). Portille voi käyttää mitä tahansa vapaata arvoa.  

Lue lisää

Mathcad 15 virheilmoitus Mathcad_EN.XML -tiedostosta

Tässä XML tiedostossa on teksti x < 0. XML tiedostossa tämä merkki on varattu omiin määrittelyihin. 4.3.14 korjatussa suomenkielisessä tukupakekeisssa tämä on korjattu. Tarvittavan XML-tiedoston saa tästä. Se asennetaan tähän C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 15\doc\funcdoc\mathcad_EN.xml

Lue lisää

Mathcad 15 asennuksessa virheilmoitus

Mitä tehdä jos Mathcad 15 asennuksesssa tulee virheilmoitus ”.ocx failed to register HRESULT…” ? Tämä johtuu siitä, että koneella ei ole Visual Studio 2005 Service Pack 1 lisäystä. Lataa vcredist_x86.exe Microsoftin sivulta tästä. Huom. Vaikka käyttöjärjestemä olisi 64-bittinen , tarvitaan tämä 32-bittinen lisäys, sillä Mathcad 15 on 32-bittinen ohjelma. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5638  

Lue lisää

Mathcad 15 asennus

Tässä ohjeessa neuvotaan lähinnä version 15.010 asennus, mutta myös muiden versioiden valintoja selostetaan. Kaikkia Mathcad-versiot asennetaan samalta medialta, ainoastaan lisenssi määrää toiminnot. Huom. Tässä ohjeessa oletetaan, ettei koneelle ole asennettu Mathcadin vaatimia Windows-lisäyksiä, eikä PTC:n tiliä ole luotu. Sen vuoksi ohje on melko pitkä. Yleensä ainakin jotkin näistä vaatimuksista on jo täytetty, jolloin kaikkia vaiheita […]

Lue lisää

Yksittäislisenssin haku Mathcadin asentamisen jälkeen

Tämä ohje on niille, joilla on jo saatu yksittäinen Mathcad-lisenssi tai käytössä kelluva lisenssi. 1. Käynnistä Mathcad Prime. 2.  Jos lisenssiä ei ole, Mathcad käynnistyy Express -versiona. Olemassa olevan lisenssi annetaan painamalla ensin Mathcadin vasemmassayläkulmassa olevaa logoa.  3. Valitaan Mathcadin asetukset 4. Sen jälkeen Lisenssi-välilehdeltä annetaan kelluvaa lisenssiä asennettaessa lisenssipalvelimen nimi ja portti tai yksittäislisenssiä käytettäessä osoitetaan lisenssin […]

Lue lisää

Yksittäislisenssin haku tuotekoodin (Product Code) avulla

Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka Prime 3.1 -lisenssin haetaan tuotekoodin avulla. Tämä toimii myös muille versioille. Edellytyksenä on, että on tuotekoodi (Product code) on saatu. Huom. Tässä ohjeessa oletetaan, ettei PTC:n tiliä ole luotu. 1. Käynnistä Mathcad lisenssivelho. Sen voi tehdä kahdella tavalla: Suoraan käynnistämällä tai Klikkaamalla Mathcadin oikessa yläkulmassa näkyvää logoa. painikketta ja sitten  Valinnat -> Lisenssi > Hanki lisenssi Kun lisenssivelho avautuu  2. Valitse aktivoitu lisenssi […]

Lue lisää