Oman oletusyksikön luominen dokumenttiin

Valittaessa SI-yksiköt, oletuksena on mm. newton, watti, voltti, joule ja metri. Perusyksikköjen oletukset vaihdetaan dokumenttikohtaisesti valitsemalla Työkalut /Dokumentin asetukset ja sen jälkeen Yksikköjärjestelmä-välilehti. Oletusyksiköiksi valitaan Mukautettu. Perussuureiden kohdalla oletusyksikkö vaihdetaan valitsemalla Muuta. Tämän jälkeen voidaan antaa esimerkiksi ajan oletusyksiköksi sekunnin sijaan millisekunti. Johdettujen yksiköiden oletusarvo vaihdetaan merkitsemällä ensin vaihdettavaksi haluttu yksikkö ja valitsemalla Poista ja […]

Lue lisää