Valittaessa SI-yksiköt, oletuksena on mm. newton, watti, voltti, joule ja metri. Perusyksikköjen oletukset vaihdetaan dokumenttikohtaisesti valitsemalla Työkalut /Dokumentin asetukset ja sen jälkeen Yksikköjärjestelmä-välilehti. Oletusyksiköiksi valitaan Mukautettu. Perussuureiden kohdalla oletusyksikkö vaihdetaan valitsemalla Muuta. Tämän jälkeen voidaan antaa esimerkiksi ajan oletusyksiköksi sekunnin sijaan millisekunti.

Johdettujen yksiköiden oletusarvo vaihdetaan merkitsemällä ensin vaihdettavaksi haluttu yksikkö ja valitsemalla Poista ja kun yksikkö poistettu, valitaan Lisää ja sen jälkeen haluttu yksikkö voidaan antaa.

dokumentin_asetukset

Jos omia oletusarvoja käytetään usein, voi näillä arvoilla myös tallentaa tyylipohjan.

kilonewton

Vastaa