Miten tehdään postprosessorin korjauspyyntö?

admin /

Mistä on kyse?

Postprosessori kääntää Mastercamin radat NC-tiedostoiksi, jotka voidaan ajaa työstökoneella. Valmiin postprosessorin kääntämä NC-tiedostoa ei tarvitse itse muokata käsin, vaan sen voi viedä suoraan työstökoneelle.
Jos NC-tiedostoihin halutaan muutoksia, laadi muutoksista korjauspyyntö.


Mitä kaikkea korjauspyyntöön pitäisi laittaa?

Korjauspyyntöviestissä on oltava:

  1. Yritys: mistä yrityksestä viesti tulee
  2. Kone: mikä postprosessori on kyseessä
  3. Muutokset: mitä halutaan muuttaa.

Korjauspyyntöön on liitettävä seuraavat tiedostot:

  1. .mcam tiedosto, millä tehdään postprosessointikokeita
  2. Alkuperäinen NC-tiedosto, eli muokkaamaton NC-ohjelma
  3. Korjattu NC-tiedosto, mihin on tehty halutut muutokset käsin

Korjattu NC-tiedosto pitäisi olla valmis NC-ohjelma, joka toimii halutulla tavalla.
Vältä kommenttien lisääminen itse NC-tiedostoon, vaan laita kaikki huomautukset sähköpostiviestiin.

Minne korjauspyynnöt pitäisi lähettää?

Korjauspyyntö voi toimittaa joko Mastercam jälleenmyyjällesi tai osoitteeseen: tuki@zenex.fi 

Miten koko prosessia voidaan nopeuttaa?

  1. Tee jokaisesta koneesta oma viestiketju. Jos on mahdollista, tee jokaisesta koneesta oma viestiketju.Näin eri koneiden korjauspyynnöt eivät vahingossa mene sekaisin.
  2. Lisää muut halutut muutokset samaan viestiketjuun. Jos myöhemmin tuleekin ilmi, että postprosessoriin on tehtävä muitakin muutoksia tai jos tehdyissä muutoksissa on palautetta, lisää ne samaan viestiketjuun. Näin kaikki halutut muutokset ovat helposti nähtävissä samassa viestiketjussa.
  3. Tee perusteellisiä kokeita. Kun pääset kokeilemaan postprosessoria, aloita kokeiden tekeminen asioilla, jotka tulevat usein esiin tuotannossa. Esimerkiksi jos Mastercamilla tehdään paljon ohjelmointia porauksille, tee kokeita, missä porataan erilaisilla tutuilla tavoilla. Jos käyttämälläsi koetiedostoissa on muotoja, jotka löytyvät tuotannossa, huomaat mahdolliset ongelmat nopeasti ja pääset lähettämään korjauspyynnön aikaisessa vaiheessa.